6358148281663488 ChestnutBeauty BioCode 3D Radiant Day Protector 3D素顏煥膚精華 美國 biocode素顏霜‼️ 一分鐘打造完美素顏,零厚重感 用過藍銅精華露既都會知道品牌有幾好用🥰 💓新品上架幫大家爭取左個超級優惠俾大家!! 💓 BioCode素顏霜用既係鑽石💎+黃金+諾貝爾獎富勒稀+再生之石,先唔好講金價,單是有認證的原廠【真.富勒稀】已是價比黃金, BioCode由Ladies Biotech Product #: chestnutbeautyhk-BioCode 3D Radiant Day Protector 3D素顏煥膚精華 2023-01-22 Regular price: $HKD$502.0 Available from: ChestnutBeautyIn stock