4658536081653760 ChestnutBeauty Jane iredale 既防曬粉 聖誕限定版 Jane iredale 既防曬粉係今個聖誕返黎啦 聖誕限量版會比平時就咁買多一個補充裝❤️ 所以真係抵好多㗎 無論乜嘢天氣都記得記得一定要補防曬丫..!! jane iredale 的粉底係顯微鏡下睇,出來的形狀好似魚鱗咁一片片,所以形成的張力同地心吸力相抵下, 可以緊貼著皮膚,就算水流過,都不易化開。 但你唔 Product #: chestnutbeautyhk-Jane iredale 既防曬粉 聖誕限定版 2023-01-28 Regular price: $HKD$484.0 Available from: ChestnutBeautyIn stock